Çözünen nedir? Ne Demektir?

0

Çözünen Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Fen Bilimleri Terimi Olarak Çözünen, Çözelti içindeki madde.Örnek:Tuzlu suyun çözüneni tuz.

Çözünen Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Kimya Terimi Olarak Çözünen, Bir çözeltinin miktar olarak az bulunan bileşenleri.

BENZER TERIMLER

Çözünme Entalpisi Nedir?
1-Genelde 1 mol katının çözünmesi sırasında depolanan ya da 1 mol gazın çözünmesi sırasında açığa çıkan potansiyel enerjidir.

2-Bir maddenin çözünmesine eşlik eden entalpi değişimi.

Çözünürlük Nedir?
Grafiğin ekranda hangi büyüklükte ve ne kadar net görüneceğini belirler. Grafik ne oranda büyütülürse veya aynı büyüklükte ne kadar daha net gösterilmek istenirse diskte kaplayacağı yerde o kadar büyük olur.

Çözünürlük Nedir?
Grafiğin ekranda hangi büyüklükte ve ne kadar net görüneceğini belirler. Grafik ne oranda büyütülürse veya aynı büyüklükte ne kadar daha net gösterilmek istenirse diskte kaplayacağı yerde o kadar büyük olur.

Çok dişli ligand Nedir?
Bir komplekste merkez atomuna, ligandın farklı atomlarından ve geometrik yapının farklı taraflarından birden fazla elektron çifti sağlayabilen ligand.

Share.

Leave A Reply