Şayak nedir? Ne Demektir?

0

Şayak Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Şayak, Dayanıklı bir tür kaba yün kumaş.

BENZER TERIMLER

Tahammül Nedir?
İnsanın zorluklara, kötü ve güç durumlara karşı koyabilme gücü, kaldırma, katlanma.

Şuur Nedir?
Bilinç.

Taassup Nedir?
1-Herhangi bir delile dayanmadan, bir fikre körü körüne bağlanmaktır.

2-Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünceyi ve inanışı kabul etmeme, bağnazlık.

Şiar Nedir?
Duyuş, düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özellik, belgi. Ülkü, düstur.

Strateji Nedir?
1- Bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta benimsenen politikalara destek vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı.

2- Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol.

Şûra Nedir?
Danışma kurulu.

Statükocu Nedir?
Öteden beri sürüp gelen, varolan durumun değişmesini istemeyen kimse.

Şeyh Nedir?
Tarikat kurucusu, bir tarikatta en yüksek dereceye ulaşmış olan kimse.

Share.

Leave A Reply