İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

İrtica nedir? Ne Demektir?

İrtica Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak İrtica, Gericilik.

BENZER TERIMLER

İtidal Nedir?
Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük.

İtilaf Nedir?
Anlaşma, uyuşma, uzlaşma.

İttifak Nedir?
Birlikte hareket etmek üzere anlaşmak, bağlaşma, birleşme, birlik, oy birliği.

İştirâk Nedir?
Katılma; ortak olma; ortaklık. Bir fiile birden çok kişinin katılımı.

İnkişaf Nedir?
1- Gelişme, gelişim.

2-. Meydana çıkma, aşikâr olma.

İrade Nedir?
Padişahın emri ve fermanının istediğidir.

İrtica Nedir?
Gericilik.

İntibah Nedir?
Uyanma, uyanış.