Hükümran nedir? Ne Demektir?

0

Hükümran Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Hükümran, Egemen.

BENZER TERIMLER

Hezimet Nedir?
Yenilgi.

Hıyanet Nedir?
Kutsal sayılan şeylere karşı el uzatma, kötülük etme veya karşı davranma. Hainlik,

Halk Oylaması Nedir?
Halkın türlü siyasi ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan oylama, plebisit, referandum.

Harici Nedir?
Dış, dıştan, dış dünya İle ilgili.

Hurâfe Nedir?
Akla ve ilme aykırı olan ve hiçbir temeli bulunmayan batıl inançlar ve uygulamalardır. Dine sonradan girmiş uydurma, boş inanç. Çarpık davranış biçimlerini ifade eden hikâyeler.

Hat Nedir?
Çizgi.

Harbiye Nazırı Nedir?
Osmanlı Devletinde millî savunma bakanı.

Hasbihâl Nedir?
Söyleşi, sohbet.

Share.

Leave A Reply