Tavzif nedir? Ne Demektir?

0

Tavzif Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Hukuk Terimi Olarak Tavzif, görevlendirme

BENZER TERIMLER

Tebdil Nedir?
değiştirmek

Tebâdür Nedir?
akla gelme; hatırlanma

Teâmül Nedir?
örf ve adet; öteden beri olagelen, insanlar arasında yapılagelen belli bir davranış.

Tebârüz ettirme Nedir?
belirtme; ortaya koyma

Tevilli ikrar Nedir?
Yoruma müsâid ikrar. Sanığın ikrarının yoruma müsaid olması durumunda yargıtay bunu kabul etmemektedir.

Tebdil Nedir?
değişme; değiştirilme

Tazminat Nedir?
Maddi veya manevi zarara karşılık ödenen bedel; zarar ödencesi;hukuka aykırı olarak başkalarına verilen zararların ödetilmesi biçiminde müeyyidedir.

Tebellüğ Nedir?
Bir tebliği alma; tebliğ edilen bir yazıyı imza ile teslim alma.

Share.

Leave A Reply