Hukuk Terimleri Sözlüğü

Meri nedir? Ne Demektir?

Meri Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Hukuk Terimi Olarak Meri, yürürlükte; geçerli

BENZER TERIMLER

Merci Nedir?
Başvurulacak yer veya makam.

Meni Muaraza Davası Nedir?
Bir mal üzerinde;başka bir kimse tarafından ileri sürülen hak veya yapıların el atmanın önlenmesi isteğiyle açılan dava.

Mera Nedir?
bir veya birkaç köy veya beldeye ayrı ayrı veya ortak olarak,hayvanları otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya öteden beri bu amaçla kullanılagelen arazi

Mera Nedir?
Hayvan otlatılan yerler, otlak