İtiraz nedir? Ne Demektir?

0

İtiraz Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Emlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak İtiraz, Bir şeyin sonucunu kabul etmemek, başka türlü yapılmasını istemek.

Kadastro tespitine itiraz: Kadastro tutanaklarında belirtilen hususlara bu tutanaklar askı ilanına çıkarılıncaya kadar kadastro komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazın mutlaka bir belgeye dayalı olması gerekir.

Red kararına itiraz: Tapu sicil müdürlüklerince mevzuata aykırı görülen talepler yazılı bir kararla reddedilir. Bu redde karşı 30 günlük süre içerisinde müdürlüğün bağlı bulunduğu Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu karara karşı da Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir.

İtiraz Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Reklamcılık Terimi Olarak İtiraz, Potansiyel bir müşterinin ürüne sahip olma isteğine direnmesi.

İtiraz Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Hukuk Terimi Olarak İtiraz, Yapılan bir hukuki işleme veya verilen bir karara karşı; kanunun gösterdiği şekilde ikinci bir kez inceleme istemi. Karşı çıkış; takışma; karşı koyma.

BENZER TERIMLER

İtikaf Nedir?
Bir yere çekilip ibadet etmek.

İtibar Nedir?
Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık, prestij.

İttiba Nedir?
Uyma; itaat etme

İtmam Nedir?
Tamamlama

İşgal Nedir?
Tapu kütüğünde kayıtlı iken malikinin istemi ile terkin edilmiş bir taşınmazın mülkiyetinin kazanılmasıdır.

Share.

Leave A Reply