Hukuk Terimleri Sözlüğü

Gaiplik Kararı nedir? Ne Demektir?

Gaiplik Kararı Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Emlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Gaiplik Kararı, Bir kimsenin ölümüne kesin gözüyle bakılacak bir durumda olmamakla beraber, ölüm tehlikesi içinde kaybolmuş veya kendisinden uzun süredir haber alınamamışsa mirasçılarının talebi üzerine mahkemece verilen ve kaybolan kişiyi ölmüş sayan karardır. Gaiplik kararı üzerine veraset senedi alınarak, mirasın intikali yapılabilir.

Gaiplik Kararı Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Hukuk Terimi Olarak Gaiplik Kararı, Bir kimsenin ölüm tehlikesi içinde kaybolması veya kendisinden uzun süre haber alınmaması sonucu yargıç kararı ile kişiliğine son verilmesi.

BENZER TERIMLER

Gabin Nedir?
Aşırı yararlanma, Edimler arasında açık oransızlık, Alışverişte satın alınan mala ödenen karşılığın, malın değerinden çok fazla olması, alışverişte hile yapma.

Gaip Nedir?
1- Görünmeyen; hazır olmayan; yitik; yok olan kişi; kaybolan ve kendisinden uzun zaman haber alınamayan kişi.

2- Yokluğu farz edilen kişi, bulunduğu yer bilinmeyen, yurt dışında olup da getirilemeyen veya getirilmesi uygun olmayan kişi.

Gaî (gaiye) Nedir?
gaye, maksat ve netice ile ilgili; amaca ilişkin

Fi-l-vâki Nedir?
Gerçi; gerçekten; vakıa

Fi-i cârî Nedir?
geçer değer

Gaybubet Nedir?
kaybolma; yokluk; göz önünde olmayış; yitiklik

Firar Nedir?
Bir sanık, tutuklu veya hükümlünün gözlem altından kurtulması.

Gaybubet Nedir?
kaybolma; yokluk; göz önünde olmayış; yitiklik