Bütünleme nedir? Ne Demektir?

0

Bütünleme Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Haritacılık (Kartografya) Terimi Olarak Bütünleme, Fotogrametri yöntemi ile çizilmiş haritaların, arazi ile karşılaştırılarak gerekli düzeltmelerin yapılması, eksikliklerin tamamlanması, arazi bütünlemesi.

BENZER TERIMLER

Bindirme Nedir?
Fotoğraf çiftlerinin ortak alanları, bu olguyu gösteren durum, örtme.

Ayırma Gücü Nedir?
Analog fotoğraflarda ayırt edilebilecek nesne büyüklüğü ile ilgili ve 1 mm deki ayırt edilebilen çizgi çifti ile tanımlanan özellik, bir tür çözünürlük.

Coğrafi Konum Nedir?
1- Bir ülkenin, bir bölgenin veya noktanın Dünya üzerinde bulunduğu yere Coğrafi Konum denir.Coğrafi Konum 1.”Matematik Konum”, 2.”Özel Konum” olmak üzere ikiye ayrılır.

2- Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu , o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini çok yönlü etkiler.

3- Herhangi bir yerin dünya üzerindeki enlem boylam derecesi, denizlere, kıtalara, ticaret yollarına göre yeri.

Blok Nedir?
Hava fotogrametrisinde birbirleriyle ortak alanları bulunan paralel kolonlardan, modellerden, yada fotoğraflardan oluşan topluluk.

Baca Nedir?
Altyapı tesislerinin bakım, onarım ve denetiminde kullanılmak için yapılmış giriş deliği.

Bütünleme Nedir?
Fotogrametri yöntemi ile çizilmiş haritaların, arazi ile karşılaştırılarak gerekli düzeltmelerin yapılması, eksikliklerin tamamlanması, arazi bütünlemesi.

Bindirme Alanı Nedir?
Bindirmeli fotoğraf çiftlerinin ortak alanı, örtü alanı.

Baz/Yükseklik Oranı Nedir?
Hava fotogrametrisinde ölçülen yüksekliklerin doğruluğu ve duyarlığı ile doğrudan ilgili olan, baz uzunluğunun uçuş yüksekliğine oranı.

Bütünleme Nedir?
Fotogrametri yöntemi ile çizilmiş haritaların, arazi ile karşılaştırılarak gerekli düzeltmelerin yapılması, eksikliklerin tamamlanması, arazi bütünlemesi.

Share.

Leave A Reply