Hac ve Umre Terimleri Sözlüğü

Şebeke-i Saadet nedir? Ne Demektir?

Şebeke-i Saadet Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Hac ve Umre Terimi Olarak Şebeke-i Saadet, Hücre-i Saadetin dış duvarı etrafına yerden Mescid-i Nebinin tavanına kadar yükselen demir parmaklık.

BENZER TERIMLER

Nüsük Nedir?
Tavaf, say, vakfe, şeytan taşlama, kurban kesme, ihram gibi olan hac fiillerine denir.

Ravza-i Mutahhara Nedir?
Mescid-i Nebevinin içinde Peygamberimizin mübarek kabri ile mimberi arasında ki yerdir.

Rükn-i Hacer-il Esved Nedir?
Kâbenin Hacer-il Esved tarafındaki köşesi.

Tavaf-ı Sadr Nedir?
Hac esnasında cemrelerin taşlanması bittikten sonra Minâdan Mekkeye gelindiğinde yapılan tavaf. Tavaf-ı Veda da denir. Hac vazifeleri bununla sona erer.

Remy-i Cimar Nedir?
Sözlükte remy atmak, ayıplamak ve yönelmek; cimar ise,çakıl taşları ve ateş koru, kor parçaları demektir. Remy-i cimâr ise, taş atmak demektir. Dînî bir kavram olarak, haccedenlerin kurban bayramı günleri Minada, halk arasında şeytan diye isimlendirilen yerlere, usulüne uygun olarak, küçük taşlar atmalarını ifade etmektedir.

Safa ve Merve Nedir?
Kâbenin doğu tarafından yaklaşık 450 m. mesafeli, say ibadetinin başlangıç ve bitiş yeri olan iki tepenin adıdır.