Hac ve Umre Terimleri Sözlüğü

Rükn-i Şami nedir? Ne Demektir?

Rükn-i Şami Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Hac ve Umre Terimi Olarak Rükn-i Şami, Kâbenin Şama karşı olan köşesi.

BENZER TERIMLER

Şebeke-i Saadet Nedir?
Hücre-i Saadetin dış duvarı etrafına yerden Mescid-i Nebinin tavanına kadar yükselen demir parmaklık.

Rükn Nedir?
Sözlükte köşe ve bir şeyin aslı anlamına gelen rükn, bir hac terimi olarak hac ve umre ibadetini meydana getiren ve yapılmaması, umre veya haccı geçersiz kılan temel menasik demektir. Ayrıca Kâbenin köşelerine de rükün denir.

Rükn-i Hacer-il Esved Nedir?
Kâbenin Hacer-il Esved tarafındaki köşesi.

Tavaf-ı Kudum Nedir?
Mekkeye varınca, yapılan ilk tavaf, Afakiler için sünnettir.

Rükn-i Yemani Nedir?
Kâbenin Yemen tarafında olan güney köşesidir. Burası da Hacer-ül esved gibi selamlanır.

Şebeke-i Saadet Nedir?
Hücre-i Saadetin dış duvarı etrafına yerden Mescid-i Nebinin tavanına kadar yükselen demir parmaklık.

Tavaf Nedir?
Kâbenin etrafında, Hacer-ül-esvedden başlayıp Kâbe sola alınarak yedi kere dönmektir.

Sa Nedir?
Hacim ölçen bir ölçek. 1 Sa 4,2 litre buğday alan bir hacim ölçüsü birimi ki 3500 gram kadardır.

Rükn-i Yemani Nedir?
Kâbenin Yemen tarafında olan güney köşesidir. Burası da Hacer-ül esved gibi selamlanır.

Salevat-ı Şerife Nedir?
Peygamber efendimiz için okunan dualar. Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları…. “Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammed….” demek.

Tavaf Nedir?
Sözlükte bir şeyin çevresini dolaşmak, dönmek anlamlarına gelen tavaf, dini bir kavram olarak, kabe sol tarafımızda kalacak şekilde, Hacer-i Esved-in bulunduğu hizadan başlayıp, belirli dualar okuyarak Kabenin etrafını yedi kere dolaşmaya tavaf denir. Kabenin etrafında her bir dönüşe de ŞAVT denir. Yedi ŞAVT bir tavaf eder.