Hac ve Umre Terimleri Sözlüğü

Niyet nedir? Ne Demektir?

Niyet Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Niyet, Kasıt manasındadır ki, kalbin bir şeyi yapmaya yönelmesi demektir. Şeriatta ise yapılan bir görevle Yüce Allaha ibadette bulunmayı ve Ona manevi bakımdan yaklaşmayı kastetmektedir.

Niyet Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Hac ve Umre Terimi Olarak Niyet, Niyetin sözlük manası: Bir şeye kalben azim, kasd ve ona yönelmekten ibarettir. Fıkıhta ise: Allah rızasını kazanmak için ilahi bir emri yerine getirmekte kalben ona yönelmek demektir.

BENZER TERIMLER

Meşar-i Haram Nedir?
Müzdelifede Kuzeh Dağı üzerinde olan bir tepedir.

Meşar-i Haram Nedir?
Müzdelifede Kuzeh Dağı üzerinde olan bir tepedir.

Meşair Nedir?
Hac ibadetinin diğer bir adı meşairdir.

Mescid-i Kuba Nedir?
Peygamberimizin hicret ederken, Medine yakınında Kuba köyünde yaptırdığı mescid.

Niyet Nedir?
Kasıt manasındadır ki, kalbin bir şeyi yapmaya yönelmesi demektir. Şeriatta ise yapılan bir görevle Yüce Allaha ibadette bulunmayı ve Ona manevi bakımdan yaklaşmayı kastetmektedir.

Müzdelife Nedir?
Arafat ile Minâ arasında kalan, Adem aleyhisselamla Havva validemizin yeryüzünde ilk buluştukları yer. Haccın vaciplerinden müzdelife vakfesi burada yapılır.

Mekki Nedir?
Mekkede ve Mikât sınırları içinde ikamet eden kimseler.