Hac ve Umre Terimleri Sözlüğü

Mescid-i Kıbleteyn nedir? Ne Demektir?

Mescid-i Kıbleteyn Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Hac ve Umre Terimi Olarak Mescid-i Kıbleteyn, Peygamber efendimiz Medine-i münevverede öğle veya ikindi namazında iken kıblenin Kudüsten Kâbeye dönülmesi emrinin geldiği mescid.

BENZER TERIMLER

Nüsük Nedir?
Tavaf, say, vakfe, şeytan taşlama, kurban kesme, ihram gibi olan hac fiillerine denir.

Mescid-i Kıbleteyn Nedir?
Peygamber efendimiz Medine-i münevverede öğle veya ikindi namazında iken kıblenin Kudüsten Kâbeye dönülmesi emrinin geldiği mescid.

Muhasser Vadisi Nedir?
Minâ ile Müzdelifeyi birbirinden ayıran ve hacıların Minâya giderken durmamaları gereken yer. Burası Eshab-ı filin durak yeri idi.

Menâsik Nedir?
İbadetgâh, ibadet usulü, kurban boğazlanacak yer, bir adamın alıştığı yer anlamlarına gelen mensek kelimesinin çoğulu olan menâsik, dini bir kavram olarak, en geniş anlamda ibadet, Allaha yakınlaşmak için yapılan her türlü itaat; hacda yerine getirilmesi gereken vazifeler; kurban kesmek ve kurban kesilen yer anlamlarına gelmektedir. Aynı kökten türeyen nüsük kelimesi de bu anlamdadır. Ayrıca hac menâsikine meşâir de denilmektedir. Kâbeyi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında say etmek, Arafat ve Müzdelife vakfeleri ve Şeytan taşlama hac menasiki arasında yer almaktadır.

Müzdelife Nedir?
İleri geçmek ve yaklaşmak anlamındaki “izdilâf” kökünden türeyen “Müzdelife”, Arafat ile Mina arasında Harem sınırları içinde bir bölgenin adıdır.
Mina ile Müzdelife arasında “Muhassır Vadisi”, Müzdelife sınırları içerisinde Kuzeh dağı üzerinde “Meşar-i Harem” adında bir tepe vardır. Akşam ile yatsı namazı cem edilerek kılındığı için Müzdelife bölgesine “cem” ismi de verilmiştir.

Mescid-i Nemîre Nedir?
Mekkede Arafat bölgesinin kuzey-batı tarafında Müzdelife istikametinde Urene vadisi sınırları içinde bulunan mescidîn adıdır. Hacda arefe günü arefe hutbesi bu mescitte okunur.

Mescid-i Haram Nedir?
Mekkede ortasında Kâbenin bulunduğu Cami-i Şeriftir.Halk arasında Harem-i Şerif de denir. Yer yüzünde ilk yapılan mesciddir (Müslim, Mesâcid, 1).Mescid-i Haramda kılınan namaz diğer mescidlerde kılınan namazlardan yüz bin kat daha fazla sevaptır (İbn Mâce, Salat,195).