Hac ve Umre Terimleri Sözlüğü

Mescid-i Aksâ nedir? Ne Demektir?

Mescid-i Aksa Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Genel Türkçe Terimi Olarak Mescid-i Aksa, Kudüste, çok eskiden gelen peygamberlerin yaptırdıkları meşhur mabet.

Mescid-i Aksâ Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Mescid-i Aksâ, En uzak mescid demektir. Mescid-i Aksâ, Küdüsdedir. İlk kıblemizdir. Beyti Makdis (kutsal ev) ismiyle de anılan ve Mescid-i Haramdan sonra yeryüzünde yapılan ikinci mesciddir (Buhârî, Enbiyâ, 10,40. Müslim, Mesacid, 1-2). Mescid-i Aksâ, Müslümanların ilk kıblesi (Bakara, 2/144), Hz. Muhammed (a.s.)in İsra olayında uğradığı (İsrâ, 17/1), Miracın başladığı, Hz. İsâya kadar bir çok Peygamberin namaz kıldığı mesciddir. Günümüzde Mescid-i Aksâ; Kudüste, Süleyman Mabedînin güney tarafındaki camiye denilmektedir. Peygamberimiz ibadet amacıyla seyahat edilebilecek üç mescidden birinin Mescid-i Aksâ olduğunu bildirmiştir.

Mescid-i Aksâ Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Hac ve Umre Terimi Olarak Mescid-i Aksâ, En uzak mescid demektir. Mescid-i Aksâ, Küdüstedir. Beyti Makdis (kutsal ev) ismiyle de anılan ve Mescid-i Haramdan sonra yeryüzünde yapılan ikinci mesciddir (Buhârî, Enbiyâ, 10,40. Müslim, Mesacid, 1-2). Mescid-i Aksâ, Müslümanların ilk kıblesi (Bakara, 2/144), Hz. Muhammed (a.s.)in İsra olayında uğradığı (İsrâ, 17/1), Miracın başladığı, Hz. İsâya kadar bir çok Peygamberin namaz kıldığı mesciddir.Günümüzde Mescid-i Aksâ; Kudüste, Süleyman Mabedînin güney tarafındaki camiye denilmektedir. Peygamberimiz ibâdet amacıyla seyahat edilebilecek üç mescidden birinin Mescid-i Aksâ olduğunu bildirmiştir. (İbn Mâce, Salât, 197).

BENZER TERIMLER

Mescid-i Hif Nedir?
Yetmiş peygamberin namaz kıldığı Minâdaki mesciddir.