Hac ve Umre Terimleri Sözlüğü

Merve nedir? Ne Demektir?

Merve Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Merve, Mekkede Kâbenin yakınlarında bulunan iki küçük tepeden biri.

Merve Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Hac ve Umre Terimi Olarak Merve, Sayin yapıldığı iki tepeden biri. Say Safâ ve Merve tepeleri arasında yapılır.

BENZER TERIMLER

Mültezem Nedir?
gerekli görülen; kayırılan

Mescid-i Nemîre Nedir?
Mekkede Arafat bölgesinin kuzey-batı tarafında Müzdelife istikametinde Urene vadisi sınırları içinde bulunan mescidîn adıdır. Hacda arefe günü arefe hutbesi bu mescitte okunur.

Menâsik Nedir?
İbadetgâh, ibadet usulü, kurban boğazlanacak yer, bir adamın alıştığı yer anlamlarına gelen mensek kelimesinin çoğulu olan menâsik, dini bir kavram olarak, en geniş anlamda ibadet, Allaha yakınlaşmak için yapılan her türlü itaat; hacda yerine getirilmesi gereken vazifeler; kurban kesmek ve kurban kesilen yer anlamlarına gelmektedir. Aynı kökten türeyen nüsük kelimesi de bu anlamdadır. Ayrıca hac menâsikine meşâir de denilmektedir. Kâbeyi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında say etmek, Arafat ve Müzdelife vakfeleri ve Şeytan taşlama hac menasiki arasında yer almaktadır.

Niyet Nedir?
Kasıt manasındadır ki, kalbin bir şeyi yapmaya yönelmesi demektir. Şeriatta ise yapılan bir görevle Yüce Allaha ibadette bulunmayı ve Ona manevi bakımdan yaklaşmayı kastetmektedir.

Nafile Tavaf Nedir?
Umre tavafını ve sayını yapıp ihramdan çıktıktan sonra Mekkede geçirilen zaman içinde ihramsız yapılan ve tavaf namazı kılınarak tamamlanan bir ibadettir.

Nafile Nedir?
Fazlalık, fazladan yapılan iş. Farz ve vacip dışında sevap kazanmak amacıyla yapılan ve Hz. Peygamberin (s.a.v.) de yapmış olduğu ibadetler ve davranışlar.