Hac ve Umre Terimleri Sözlüğü

Hill Bölgesi nedir? Ne Demektir?

Hill Bölgesi Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Hac ve Umre Terimi Olarak Hill Bölgesi, Harem bölgesi ile Mikat sınırları arasında kalan yerdir.

BENZER TERIMLER

İhsar Nedir?
1- Hac da, hastalık, düşman tarafından engelleme gibi mazeretle ihrama son verilmesi.

2- Sözlükte alıkoymak, men etmek, engellemek ve âciz olmak anlamlarına gelen ihsar, bir hac terimi olarak, hac veya umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra, hac ve umrenin tamamlanmasının engellenmesi; herhangi bir sebeple tavaf ve vakfe yapma imkânının ortadan kalkması demektir.

Kıble Nedir?
Sözlükte cihet, yön anlamına gelen kıble, dînî bir kavram olarak, Müslümanların namazda yönelmiş oldukları yön, Kâbe manasına gelir. Müslümanların kıblesi, Mekkede bulunan Kâbedir. Kâbeyi görenler için kıble, Kâbenin bizzat kendisidir.Kâbeyi görmeyenler için, Kâbenin bulunduğu taraftır.Kâbenin göğe doğru ve dünyanın merkezine doğru uzantısı da kıbledir. Namazda bu cihete yönelmeye istikbâl-i kıble denir.

Hill Bölgesi Nedir?
Harem bölgesi ile Mikat sınırları arasında kalan yerdir.

İhram Nedir?
1- Hac veya umreye niyet eden bir kimsenin, diğer zamanlarda mübah olan bazı davranışları belirli bir süre boyunca kendisine yasaklamasıdır. Bu amaçla giyilen şeye de aynı ad verilir.

2- Bir kişinin normal zamanda kendisine mübah olan bazı şeyleri ( tıraş olmak, yeşillik koparmak, tırnak kesmek… ) hac sırasında haram kılarak hac elbisesini giymesi ve hacca niyet etmesi

3- Sözlükte hürmet edilmesi gereken bir yere ya da zamana girmek anlamına gelen “ihram”, hac ibadetiyle ilgili bir terim olarak; bir kimsenin, hac veya umre ya da hem hac hem umre yapmak niyeti ile sair zamanlarda helal olan bazı davranışları kendisine haram kılması demektir.

Kadınların İhram Elbisesi Nedir?
Yüz ve eller dışında vücudun tamamını örten, tesettüre uygun ve ziynet içermeyen elbisedir.

İhram Nedir?
1- Hac veya umreye niyet eden bir kimsenin, diğer zamanlarda mübah olan bazı davranışları belirli bir süre boyunca kendisine yasaklamasıdır. Bu amaçla giyilen şeye de aynı ad verilir.

2- Bir kişinin normal zamanda kendisine mübah olan bazı şeyleri ( tıraş olmak, yeşillik koparmak, tırnak kesmek… ) hac sırasında haram kılarak hac elbisesini giymesi ve hacca niyet etmesi

3- Sözlükte hürmet edilmesi gereken bir yere ya da zamana girmek anlamına gelen “ihram”, hac ibadetiyle ilgili bir terim olarak; bir kimsenin, hac veya umre ya da hem hac hem umre yapmak niyeti ile sair zamanlarda helal olan bazı davranışları kendisine haram kılması demektir.

Kâbe Nedir?
Allahın Evi. Arabistanın Mekke kentinde bulunan ve Müslümanların hacı olabilmek için, belli kurallara uyarak tavaf etmelerigereken kutsal yapı.

Mahrem Nedir?
1- Kendileriyle evlenilmesi ebedî olarak haram olan, bu yüzden kendisinden kaçınılması gerek bulunmayan kişilere denir.

2- Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen kimse.

3- Başkalarına söylenmeyen, gizli.

4- Sözlükte haram, haram kılmak ve haram kılınmış anlamlarına gelen mahrem, dini bir kavram olarak, genelde Allahın haram kıldığı, yasakladığı şeylere, özelde ise, kendileriyle evlenilmesi ebedî olarak haram olan kişilere denir.