Hac ve Umre Terimleri Sözlüğü

Eshâb-ı fil nedir? Ne Demektir?

Eshâb-ı fil Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Hac ve Umre Terimi Olarak Eshâb-ı fil, Bir çok fil ile Mekkeyi yıkmaya gelen Yemen Valisi Ebrehenin ordusu.

BENZER TERIMLER

Hatim Nedir?
Kâbenin kuzey duvarı hizasında yarım daire şeklinde duvarcık ile Kâbe arasında kalan yer. İsmail aleyhisselam ve annesi Hazret-i Hacerin kabri buradadır.

Kâbenin kuzeybatı duvarının (Rükn-i Irak-i ile Rükn-i Şami arası) karşısında, zeminden 1 metre kadar yüksek 1,5 metre kalınlığında yarım daire şeklinde duvardır.

Eshâb-ı fil Nedir?
Bir çok fil ile Mekkeyi yıkmaya gelen Yemen Valisi Ebrehenin ordusu.

Eyyâm-ı Mina Nedir?
Mina günleri demektir. Zilhicce ayının 10, 11 ve 12. günleridir. Bu günlerde hacılar Minada bulunurlar ve şeytan taşlama görevini yaparlar.

Eshâb-ı fil Nedir?
Bir çok fil ile Mekkeyi yıkmaya gelen Yemen Valisi Ebrehenin ordusu.

Fidye Nedir?
Yaşlanıp ölene kadar Ramazan veya kazaya kalmış oruçlarını tutamayanın veya iyi olmasından ümit kesilen hastanın (zengin ise) tutamadığı oruç karşılığında fakirlere vermesi gereken bedel.

Erkeklerin İhram Elbisesi Nedir?
İzar ve Rida adı verilen, beyaz renkli olması daha uygun görülen, modeli ve dikişi olmayan, bir parçası belden bağlanarak diğeri de omuzdan sarkıtılarak vücudu örten iki parça kumaştır.

Hac Ayları Nedir?
Şevval, Zilkade ayları ile Zilhiccenin ilk on günüdür.

Hıcr-i Kabe (Hatîra, Hıcr-i İsmail) Nedir?
Kâbenin kuzey-batı duvarı ile Hatim arasındaki boşluğa denir. Buraya Hatîra ve Hicr-i İsmail de denir. Burada namaz kılıp dua edilir. Hz. İbrâhim (a.s.) ile oğlu İsmail (a.s)ın yaptığı Kâbe binası bu kısmı da içine alıyordu. M. 605 yılında yapılan tamirde bu kısım inşaat malzemesi yetmediği için Kâbe dışında bırakılmıştır. Bu boşluk Hatîm adı verilen yarım daire şeklinde bir duvar ile çevrilidir.

Fevat Nedir?
Arafat vakvesine belirli zamanda yetişememek, vakfenin vaktini kaçırmak demektir.