nedir? Ne Demektir?

0

BENZER TERIMLER

Plan Nedir?
Bir cismin yatay bir düzlem üzerinde kesildiği varsayılarak ölçekli olarak çizilen şekline plan denir.

Senaryo Nedir?
Bir tiyatro, sinema, televizyon veya radyo eserinin sahnelerini ve akışını gösteren yazılı metin.

Sanayileşmek Nedir?
Üretimde makine, tezgâh vb. maddi üretim araçlarına giderek daha çok yer vermek, endüstrileşmek.

Sanayileşmek Nedir?
Üretimde makine, tezgâh vb. maddi üretim araçlarına giderek daha çok yer vermek, endüstrileşmek.

Plastikler Nedir?
Plastik, ısı ve basınç etkisiyle biçim verilen, organik veya sentetik olarak yapılan maddelerdir. Henüz 60 yıllık bir teknolojik gelişmeye sahip olan plastik ürünler, diğer temel maddelerle kıyaslanabilir bir tüketim seviyesine kısa sürede ulaşmıştır. Plastik malzemenin hafifliği ve ucuz işlem maliyeti, metal ve ağaç gibi yapı malzemelerine karşı bir avantaj doğurmaktadır. Türkiyede kişi başına yılda yaklaşık 6,5 kg. plastik tüketilmektedir. Bu miktar dünya ortalamasından 2 defa daha düşüktür.

Put Nedir?
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı
veya cansız nesne, tapınılacak, sanem.

Safha Nedir?
Evre, faz.

Payanda Nedir?
Destek, yükü karışlamak üzere eklenmiş duvar parçası.

Plastikler Nedir?
Plastik, ısı ve basınç etkisiyle biçim verilen, organik veya sentetik olarak yapılan maddelerdir. Henüz 60 yıllık bir teknolojik gelişmeye sahip olan plastik ürünler, diğer temel maddelerle kıyaslanabilir bir tüketim seviyesine kısa sürede ulaşmıştır. Plastik malzemenin hafifliği ve ucuz işlem maliyeti, metal ve ağaç gibi yapı malzemelerine karşı bir avantaj doğurmaktadır. Türkiyede kişi başına yılda yaklaşık 6,5 kg. plastik tüketilmektedir. Bu miktar dünya ortalamasından 2 defa daha düşüktür.

Sanat Nedir?
İnsanoğlunun kurguladığı yapıtlarda güzellik ülküsünün ifadesidir. Doyurucu estetik yaşantılar oluşturmak amacıyla dürtüler meydana getirme becerisi.

Rifade Nedir?
Hacılara yiyecek temin etme vazifesi.

Share.

Leave A Reply