Sanat nedir? Ne Demektir?

0

Genel Türkçe Terimi Olarak

Sanat Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sanat, İnsanoğlunun kurguladığı yapıtlarda güzellik ülküsünün ifadesidir. Doyurucu estetik yaşantılar oluşturmak amacıyla dürtüler meydana getirme becerisi.

Edebiyat Terimi Olarak

Sanat Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sanat, Bir duygunun, bir tasarımın, bir düşünce ya da güzelliğin biçimlendirilip anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü, bu yöntemlerle erişilen yaratıcılık.

Sanat Terimi Olarak

Sanat Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sanat, 1- Belli kalıplar içine konulamayan ve estetik olan insan duygularının dışa vurumudur. İnsanların, tabiat karşısındaki duygu ve düşüncelerini çizgi, renk, biçim, ses, söz ve ritm gibi unsurlarla güzel ve etkili bir biçimde ve kişisel bir üslûpla ifade etme çabasından doğan ruhsal bir faaliyettir.

2- İnsanoğlunun ortaya çıkardığı yapıtlarda, güzellik ülküsünün ifadesi. Doyurucu estetik yaşantılar oluşturmak amacıyla dürtüler oluşturma becerisi.

Dil ve Anlatım Terimi Olarak

Sanat Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sanat, Bir duygu, tasarı, güzellik vb. nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan benzersiz ürünler.

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak

Sanat Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sanat, 1. Bir duygunun, bir tasarının ya da özelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü.

2. Bir şey yapmada gösterilen ustalık, hüner beceri, yetenek.

Müzik-Dans Terimi Olarak

Sanat Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sanat, İnsanda estetik duyguyu heyecana getirecek eserler meydana getirme işi.

Turizm ve Otelcilik Terimi Olarak

Sanat Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sanat, Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucu ortaya çıkan üstün yaratıcılık.

BENZER TERIMLER

Sempozyum Nedir?
Belli bir konuda çeşitli konuşmacıların katılımıyla düzenlenen bilimsel ağırlıklı toplantı, bilgi şöleni.

Safha Nedir?
Evre.

Share.

Leave A Reply