Liva nedir? Ne Demektir?

0

Liva Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Liva, 1- Bayrak. Sancak.

2- Osmanlı devletinde iki alaydan oluşan askeri birlik. Tugay.

3- Eskiden kazadan büyük, vilâyetten küçük yerleşme merkezlerine denirdi.

Liva Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Tarih Terimi Olarak Liva, İki alaydan oluşan askerî birlik ve bu birliğin komutanı.

Liva Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Genel Türkçe Terimi Olarak Liva, Sancak, tugay, tuğgeneral.

BENZER TERIMLER

Latife Nedir?
Şaka.

Kutsal Nedir?
1. Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes.

2. Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen.

3. Allah ve peygamberin önem verdiği, dinî değeri olan şey.

Konferans Nedir?
Bilim iddiası taşıyan konuşma; bilginlerin, fen adamlarının, sanatçıların, bir konu hakkında derin bilgisi, görüşleri olan kimselerin özel toplantılarda, radyoda, dinleyicilere karşı bir konu üzerinde düşüncelerini, bilgilerini açıklamak, öğretmek gayesiyle söylenen sözlerdir. Kısaca dinleyicilere bilim, sanat ve edebiyat gibi konularda bilgi vermek için yapılan konuşma.

Kurgan Nedir?
Orta Asyanın kuzeyinde özellikle milattan önce ve miladın ilk yüzyıllarında yaygın bir biçimde uygulanan toprak altı mezar yapısıdır. Kütüklerden ahşap yığma tekniğiyle yapılmış bir mezar odası ve bunu gizleyen bir toprak yığınından oluşur.

Share.

Leave A Reply