Fotoğrafçılık Terimleri Sözlüğü

Alan derinliği ön gösterimi nedir? Ne Demektir?

Alan derinliği ön gösterimi Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Fotoğrafçılık Terimi Olarak Alan derinliği ön gösterimi, Bazı fotoğraf makinelerinde alan derinliğinin kullanıcı tarafından görülmesini sağlayan, diyafram açıklığının sağladığı görüntüyü donduran bir düğme veya kol bulunmaktadır. Tüm netleme, lens açıkken veya en büyük diyafram açıklığı ayarında yapılır. Günümüzde otomatik SLR makinelerin çoğunda alan derinliği ön gösterimi bulunmazken, eski manuel makinelerde daha yaygın kullanılmaktadır.

BENZER TERIMLER

Alan Derinliği Nedir?
1- Bir fotoğrafta net olan alandır. Sadece netlenen obje (ve aynı mesafedeki diğer objeler) gerçek anlamda nettirler, fakat netleme noktasının önünde ve arkasında da kabul edilebilir ölçüde net bir alan vardır; bu genişledikçe alan derinliği de artmış olur.Bu alan cismin önünde 1/3, arkasında ise 2/3 oranında oluşur. Alan derinliğinin darlığını veya genişliğini etkileyen üç öğe, objektifin odak uzunluğu, kullanılan diyaframın açıklığı ve cismin fotoğraf makinesine olan uzaklığıdır.

2- Üzerinde odaklama yapılan cismin önünde ve arkasında oluşan seçik alandır. Alan derinliği yüksek olan fotoğraflarda görüntünün tamamı nettir. (Örneğin, manzara fotoğrafları) Alan derinliği düşük olan fotoğraflarda ana konu net, ana konunun önünde ve arkasındaki boşluk fludur.

Algoritma Nedir?
Bir amacı gerçekleştirmek amacıyla ortaya çıkmış, tanımlı mantıksal veya matematiksel kural setleri.

Albüm (album) Nedir?
Resim, fotoğraf, pul gibi şeyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter.

Akromatik renk Nedir?
Işıktaki farklılıkların tondan yoksun bir şekilde ayırt edilmesiyle oluşan renk: siyah, beyaz ve gri gibi.

Akromatik Nedir?
Beyaz ışığı çözümlemeden geçiren; renksemez. / Kromatik renklerin dışında kalan siyah, beyaz ve gri. / Kromatik görüntü bozulmasına karşı gerekli düzeltme yapılmış objektif. bkz akromatik objektif. (achromatic)

Ana Renkler Nedir?
Karışım yoluyla elde edilmeyen renkler ana renklerdir. Ana renkler sarı, kırmızı ve mavidir. Diğer bütün ton ve gölgelerin çıktığı bu üç renk parçalanamayan temel yapı taşlarıdır. Ana renkler beyaz bir yüzeye yansıtıldıklarında birbirleriyle karıştıkları alanlarda yine beyazı oluştururlar.

Alan derinliği ön gösterimi Nedir?
Bazı fotoğraf makinelerinde alan derinliğinin kullanıcı tarafından görülmesini sağlayan, diyafram açıklığının sağladığı görüntüyü donduran bir düğme veya kol bulunmaktadır. Tüm netleme, lens açıkken veya en büyük diyafram açıklığı ayarında yapılır. Günümüzde otomatik SLR makinelerin çoğunda alan derinliği ön gösterimi bulunmazken, eski manuel makinelerde daha yaygın kullanılmaktadır.

Akromatik renk Nedir?
Işıktaki farklılıkların tondan yoksun bir şekilde ayırt edilmesiyle oluşan renk: siyah, beyaz ve gri gibi.

Anastigmat Nedir?
Astigmatizmi oluşturan çoğu optiksel yanılmaların düzeltilmesiyle oluşturulan bileşik mercek sistemi.