Fotoğrafçılık Terimleri Sözlüğü

Aktinometre nedir? Ne Demektir?

Aktinometre Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Fotoğrafçılık Terimi Olarak Aktinometre, Eski devirlerde kullanılmakta olan bir tür ışıkölçere verilen ad. (actinometer)

BENZER TERIMLER

Ana Renkler Nedir?
Karışım yoluyla elde edilmeyen renkler ana renklerdir. Ana renkler sarı, kırmızı ve mavidir. Diğer bütün ton ve gölgelerin çıktığı bu üç renk parçalanamayan temel yapı taşlarıdır. Ana renkler beyaz bir yüzeye yansıtıldıklarında birbirleriyle karıştıkları alanlarda yine beyazı oluştururlar.

Akromatik Nedir?
Kromatik renklerin dışında kalan siyah, beyaz ve gri.

Altın Oran Nedir?
Yüzyıllar boyunca sanatta uyum ve oranlandırma açısından en yetkin boyutları verdiği varsayılan düzen bağlantısı.

Amatör Nedir?
Para kazanma kaygısı dışında, zevki için fotoğraf çeken kişi. Bu fotoğraf becerisinin değil, amacının tanımıdır.

Aktinik Nedir?
Işığın herhangi bir madde üzerinde kimyasal ya da fiziksel değişim yaratabilme gücü. Film üzerine düşen ışık duyarkatı oluşturan gümüş tuzlarının yapı değişikliğine uğramalarını, siyah metalik gümüşe dönüşerek görüntüyü oluşturma ayarını sağlamaktadır. (actinic)

Alt açı Nedir?
Fotoğraf makinesinin konuya göz seviyesinin altında bakması.

Altın oran Nedir?
Resim, fotoğraf, heykel ve mimaride kullanılan bir orantı yasası. Herhangi bir geometrik biçimde, varlığı estetik bir üstünlük sayılan oran; altın bölüm, altın kesit; golden section. Parçalar arasındaki orantıda, küçük parçanın büyüğe oranı, büyük parçanın bütün parçaya oranına eşittir. Cebirsel olarak; a/b= b/ (a/b) biçiminde ifade edilir. Parçalar arasındaki oranın değeri olan 1.618 ya da yaklaşık 3/5, “altın sayı” adını alır. Altın Oran geometrik olarak, iki kareden oluşan bir dikdörtgenin köşegeni aracılığıyla kurulur.

Aktinometre Nedir?
Eski devirlerde kullanılmakta olan bir tür ışıkölçere verilen ad. (actinometer)