Yük Ölçer nedir? Ne Demektir?

0

Yük Ölçer Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Fizik Terimi Olarak Yük Ölçer, Devrenin bir kesitinden ya da tamamından geçen elektrik yükünü ölçen araç.

BENZER TERIMLER

Zayıf Kuvvet Nedir?
Beta sönümüne neden olan kuvvet. Bu kuvvet W ve Z0 parçacıkları arasındaki değişimden kaynaklanır. Lepton ve hadronlarin hepsi bu tür kuvvetler etkileşirler.

Zincirleme reaksiyon Nedir?
1-Parçalanan bir çekirdeğin diğer çekirdeklerin parçalanmasına neden olması. 2-Nükleer fizyon reaksiyonundan 235 U gibi bölünebilen çekirdeklerin nötron kaparak yeni çekirdeklere bölünmesi ve daha fazla sayıda nötron oluşturulması.Oluşan bu yeni nötronlar sayesinde reaksiyon büyüyerek ilerler.

Yük Nedir?
Birbirleri ile elektriksel etkileşmeyi sağlayan nicelik.

Yüzde Verimi Nedir?
Bir kimyasal tepkimeden elde edilen ürünün aynı tepkimeden kuramsal olarak elde edilebilecek ürün miktarına bölünerek bulunan ve yüzde ile ifade edilen miktarı.

Yük Ölçer Nedir?
Devrenin bir kesitinden ya da tamamından geçen elektrik yükünü ölçen araç.

Yüzde Verimi Nedir?
Bir kimyasal tepkimede elde edilen ürünün aynı tepkimeden kuramsal olarak elde edilebilecek ürün miktarına bölünerek bulunan ve yüzde ile ifade edilen miktarı.

Yük Nedir?
Araba, hayvan vb. nin taşıdığı şeylerin hepsi.

Share.

Leave A Reply