Dinamo nedir? Ne Demektir?

0

Dinamo Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Fen Bilimleri Terimi Olarak Dinamo, Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren alet.

Dinamo Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Fizik Terimi Olarak Dinamo, 1-Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren alet. 2-Mekanik enerji yoluyla yüklerin hareket yönüne zıt yönde hareket ettirilmesiyle oluşturulan düzeneklerdir.

BENZER TERIMLER

Durum veya faz değişmesi Nedir?
Maddenin bir durumdan diğer duruma geçmesidir. Katı halden sıvı hale veya sıvı halden gaz haline geçiş.

Düğüm Noktası Nedir?
Yörünge hareketi yapan bir gökcismine ait yörüngenin ekliptiği veya yörünge merkezinden geçen ve bakış doğrultusuna dik olan düzlemi kestiği iki noktadan biri.

Dinamo Nedir?
Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren alet.

Doyum Nedir?
Magnetik bir malzemenin magnetizasyonun artık değişmediği bölge.

Dötero Nedir?
Bir protonla bir nötrondan oluşan atom çekirdeği.

Devre Nedir?
1- Takım oyunlarında aralarında kısa bir dinlenme süresi bulunan oyun dönemlerinden her biri.

2- Her hangi bir müsabaka ya da yarışmanın dönemleri, araları.

Elektrik Akımı Nedir?
Elektronların negatif(-) kutuptan pozitif(+) kutba doğru olan hareketi.

Dizi Nedir?
Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün, sıra.

Share.

Leave A Reply