Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

Filotaksis nedir? Ne Demektir?

Filotaksis Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Biyoloji Terimi Olarak Filotaksis, Gövde ekseni üzerinde yaprakların diziliş şekli.

Filotaksis Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Fen Bilimleri Terimi Olarak Filotaksis, Gövde ekseni üzerinde yaprakların diziliş şekli.

BENZER TERIMLER

Felç Nedir?
Vücudun bir bölümünde hareket ve hissetmenin kalkması.

Fetüs Nedir?
Embriyonun üçüncü aydan doğuma kadar tüm organ taslakları oluşmuş hali.

Farinks Nedir?
Ağız ve burun boşluklarıyla, gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk, yutak.

Fagositoz Nedir?
Hücrenin yalancı ayaklar çıkararak katı maddeleri hücre içine alması.

Fener Nedir?
Saydam bir maddeden yapılmış veya böyle bir madde ile donatılmış, içinde ışık kaynağı bulunan aydınlatma aracı.

Fibril Nedir?
Telcik. (miyofibril=kas telciği; nörofibril=sinir telciği)

Fibril Nedir?
Telcik. (miyofibril=kas telciği; nörofibril=sinir telciği)

Fan Nedir?
Vantilatör.

Fan Nedir?
Vantilatör.