Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

Döl Almaşı nedir? Ne Demektir?

Döl Almaşı Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Biyoloji Terimi Olarak Döl Almaşı, Eşeyli üreyen bazı canlılarda ve özellikle bitkilerde, çok hücreli haploit ve diploit evrelerin birbirini izlemesi.

Döl Almaşı Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Fen Bilimleri Terimi Olarak Döl Almaşı, Eşeyli ve eşeysiz üremenin düzenli olarak birbirini izlemesi

BENZER TERIMLER

Doğa Nedir?
Canlı ve cansız maddelerden oluşan ve insanlara sınırsız hizmet eden kendi kendini yenileyebilen varlıkların tümü, tabiat.

Diyet Nedir?
Sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla uygulanan dengeli beslenme düzeni. Perhiz, rejim.

Dogma Nedir?
Belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün sorgulanamaz, tartışılamaz gerçek olarak kabul edilmesi.

Dogma Nedir?
Belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün sorgulanamaz, tartışılamaz gerçek olarak kabul edilmesi.

Doğa Nedir?
İnsan etkinliğinin dışında kendi kendini sürekli olarak yenileyen ve değiştiren güç canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın tümüne doğa denir.

Diyaliz Nedir?
1. Bazı cisimlerin gözenekleri zarlardan geçebilmesi temeline dayanan ve çözümleme veya arıtma yöntemi.

2. Böbreklerin hastalanması durumunda kanın süzme işleminin makineler aracılığı ile yapılması.

3. Böbrek yetmezliği olan insanlarda, vücutta birikmiş olan fazla sıvı ve atık maddelerin teknolojik cihazlar yardımıyla temizlenmesi işlemidir.