Çekirdek nedir? Ne Demektir?

0

Çekirdek Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Coğrafya Terimi Olarak Çekirdek, Dünyanın yoğunluk ve ağırlık bakımından en ağır elementlerin bulunduğu bölümüdür. Dünyanın en iç bölümünü oluşturan çekirdeğin, 5120-2890 kmler arasındaki kısmına dış çekirdek, 6371-5150 kmler arasındaki kısmına iç çekirdek denir. İç çekirdekte bulunan demir-nikel karışımı çok yüksek basınç ve sıcaklık etkisiyle kristal haldedir. Dış çekirdekte ise bu karışım ergimiş haldedir.

Çekirdek Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Kimya Terimi Olarak Çekirdek, Atomun merkezinde proton, nötron gibi benzer atom altı parçacıklar içeren, oldukça küçük ve yoğun, pozitif (+) yüklü bölge.

Çekirdek Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Fizik Terimi Olarak Çekirdek, 1-Proton ve nötronların bulunduğu atomun merkezi.
2-Bir hücrenin merkezini oluşturan cisimcik.

Çekirdek Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Fen Bilimleri Terimi Olarak Çekirdek, Küre şeklinde olup genellikle hücrenin ortasında bulunur. Çift katlı zarla çevrilidir. Hücrenin yaşamsal faaliyetlerini sürdürür.

BENZER TERIMLER

Çap Nedir?
Uç noktaları dairenin çevresi üzerinde bulunan ve çemberin merkezinden geçen doğru parçası.

Çekinik ( resesif ) Nedir?
Etkisi gizli kalan gen.  

Cenin Nedir?
Gelişmenin erken dönemindeki embriyoya verilen ad.

Çağ Nedir?
Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, devir. Tarihin ayrıldığı dört büyük bölümden her biri.

Cam Yünü Nedir?
Çok ince, bükülebilir cam liflerinden oluşan, ısı ve ses yalıtımında kullanılan madde.

Çekirdek Nedir?
Küre şeklinde olup genellikle hücrenin ortasında bulunur. Çift katlı zarla çevrilidir. Hücrenin yaşamsal faaliyetlerini sürdürür.

Share.

Leave A Reply