Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

Beyincik nedir? Ne Demektir?

Beyincik Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Fen Bilimleri Terimi Olarak Beyincik, Kafatası içinde, beynin arka tarafında yer alan sinir sistemi merkez. Denge organı.

BENZER TERIMLER

Bira Mayası Nedir?
Maya olarak kullanılan bir mantar çeşidi.

Bilgisayar Nedir?
Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin, kompüter.

Bistüri Nedir?
Laboratuarda kullanılan keskin bıçak.

Biyogaz Nedir?
1. Özellikle geviş getiren hayvanlarda organik maddelerin bakteriyel sindirimiyle açığa çıkan, yakıt olarak kullanılabilen, metan ve karbondioksit gazları karışımı.

2. Hayvan ve bitki atıklarından elde edilen yanıcı gaz, gübre gazı.

Biyokütle Nedir?
Belirli bir alan ve hacimde bulunan canlı ağırlığa biyokütle denir.

Biçim Nedir?
Edebiyatta varolan ögelerin birbirine bağlanarak oluşturdukları düzen. Örneğin bir şiirin biçimi kaç dizeden oluştuğuna, dizelerin kümelenişine, belirli bir uyak dizini olup olmadığına göre değişir.

Beslenme Nedir?
Besin maddelerinin hücre ve vücutta kullanılmasına beslenme denir.

Bileşik Nedir?
Kimyasal elementlerin karıştırılması ile oluşan özellikleri elementlerin özelliklerinden farklı olan madde.

Bidon Nedir?
İçine sıvı maddeler konulan, plastik veya çinkodan yapılmış çoğunlukla silindir biçimindeki kap.