Uzlaşımcılık nedir? Ne Demektir?

0

Uzlaşımcılık Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Uzlaşımcılık, Bütün ilkelerin, kavramların uzlaşıma dayalı olduğunu ileri süren öğreti.

BENZER TERIMLER

Tür Nedir?
Birbirleriyle eşleştiklerinde kendilerine benzer ve üreme yeteneği olan canlılar oluşturan canlı grubu.

Tümdengelim (Dedüksiyon) Nedir?
Zihnin genel yargılardan özel sonuçlar çıkarmasıdır. Örnek : Bütün madenler ısınınca genleşir. “Demir madendir.” O halde, demir ısınınca genleşir. Tümdengelimin doğruluk değeri kesindir. Çünkü bütün doğru ise parça da doğru olmak zorundadır. “Bütün madenler ısınınca genleşir.” “Demir ısınınca genleşir.” Tümdengelim, mantık doğrusunun açık bir örneğidir.

Ücret Nedir?
Görülen bir iş, yapılan bir hizmet karşılığı ödenen para.

Ulus Nedir?
Aynı coğrafi bölgede ve ekonomide yaşayan, ortak bir dil ve kültür benimsemiş en geniş insan topluluğu.

Unsur Nedir?
Öge, ilke, eleman.

Tümevarım Nedir?
Tek tek deney ve gözlemlerden akıl yolu ile genel yargılara, ilkelere ulaşmaya yönelik bir akıl yürütme biçimidir..Tümdengelimin tersidir.
Örneğin:
Bakır metaldir genleşir.(tekil bir yargı)——-ÖNCÜL
Demir metaldir genleşir(tekil bir yargı)—-ÖNCÜL
Bütün metaller genleşir(Genel bir yargı. Akıl yolu ile ulaşılır.)SONUÇ ÖNERMESİ.

Ulus Nedir?
Siyasal olarak örgütlenmiş biçimde ve belli bir toprak üzerinde bir arada yaşayan, ekonomik yaşam, dil, tarih, ruhsal yapı ve kültürel özellikler yönünden ortaklık gösteren en geniş insan topluluğu.

Ücret Nedir?
Üretime emeğiyle katkıda bulunanların ulusal gelirden aldıkları pay.

Share.

Leave A Reply