Tolere etmek nedir? Ne Demektir?

0

Tolere etmek Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Tolere etmek, Hoşgörülü olmak, hata payı bırakmak.

BENZER TERIMLER

Teokrasi Nedir?
1- Tanrının tek yönetici, mutlak bir kudret sahibi biricik varlık olduğu, iktidarın Tanrıdan geldiği ve bu iktidar ya da gücün, yalnızca Tanrının yeryüzündeki elçisi tarafından kullanıldığı inancına dayanan siyasi toplum düzeni.

2- Dini inanç çerçevesinde planlanmış olan kurallar bütünü.

Test Nedir?
Birden fazla insanın davranışlarını karşılaştırmak amacı ile uygulanan sistematik ölçme tekniğidir. Sözlü ya da yazılı olabilen testler zeka, yetenek, kişilik, bilgi, ilgi gibi özellikleri ölçmek için kullanılır.

Tinselcilik (Spiritüalizm) Nedir?
Var olan her şeyin tinsel olduğunu savunan görüş.

Toplumsal Çözülme Nedir?
Bir toplumda maddi ve manevi kültür unsurlarının bir araya gelerek bir anlam ifade edecek ve işleyen bir bütün oluşturacak biçimde birbirini tamamlayamaması sonucu var olan toplumsal birliğin bozulması.

Teoloji Nedir?
Tanrı bilim-ilahiyat.

Share.

Leave A Reply