Teleoloji nedir? Ne Demektir?

0

Teleoloji Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Teleoloji, Ereksel görüş. Evreni amaçlarla araçlar arasında bir ilişkiler sistemi olarak gören felsefe öğretisi. Yalnızca insan davranışlarının değil, tarih ve doğa olaylarının da amaçlarla belirlenmiş olduğunu kabul eden görüş.

BENZER TERIMLER

Tasarruf Nedir?
Gelirin tüketime harcanmayıp yeniden üretim için kullanılan kısmı.

Taoizm Nedir?
Nihilizmin bir başka biçimi de İlk Çağda Çinde görülen taoizmdir. Lao-Tsenin kurduğu taoculuk, gerçeğin tüm çeşitliliğine karşın “bir” (Tao) olduğunu ve bunun adının, biçiminin, maddesinin, görüntüsünün olmadığını savunur. Aldatıcı olan dünya varlıktan yoksundur.

Tebaa Nedir?
Bir devletin egemenliğine bağlı olan.
“Osmanlı Devletinin tebaası arasında isyancı Ermeniler olduğu gibi sadık Ermeniler de vardı.”

Teleoloji Nedir?
Ereksel görüş. Evreni amaçlarla araçlar arasında bir ilişkiler sistemi olarak gören felsefe öğretisi. Yalnızca insan davranışlarının değil, tarih ve doğa olaylarının da amaçlarla belirlenmiş olduğunu kabul eden görüş.

Tanzimat Nedir?
Sultan Abdülmecit zamanında, 1839da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilan edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem.

Tanrıtanımazlık (ateizm) Nedir?
Tanrının varlığını reddeden öğreti.

Tek (Üniter) Devlet Nedir?
Devletin egemenlik hakkını kullandığı tüm sınırlar içinde aynı yasalar geçerlidir.

Share.

Leave A Reply