Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

Normatif nedir? Ne Demektir?

Normatif Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Normatif, Bir kural değerini, gücünü taşıyan, norma ilişkin, düzgüsel.

Normatif Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Hukuk Terimi Olarak Normatif, Bir kural değerini, gücünü taşıyan, düzgüsel.

Normatif Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Normatif, Kural koyucu.

BENZER TERIMLER

Nizam Nedir?
Binaların yan yana sıralanış düzeni; ayrık nizamda aralarında toprak parçası vardır; bitişik nizamda duvarları ortaktır.

Nüfus Bileşimi Nedir?
Nüfusun yaşa, cinsiyete, eğitim durumuna, sınıfsal konumuna göre oransal dağılımına nüfus bileşimi denir. Nüfus bileşimi toplumsal yaşamın anlaşılmasında önemli bir veri olarak değerlendirilir.

Nüfus Patlaması Nedir?
Ülke nüfusunda, genelde beklenmedik bir şekilde ve(ya) plân dışı gelişmelerin etkisiyle( göç gibi) ortaya çıkan ani ve hızlı artış.

Niceleme Mantığı Nedir?
Önermelerin niceleyicilerini de (her, bazı) sembolleştirip niceleyicileri de dikkate alarak denetlemeler yapan mantık alanı niceleme mantığıdır. Niceleme mantığına yüklemler mantığı da denir. Yüklemler mantığı önermeleri iç yapıları ile sembolleştirir.

Nüfus Bileşimi Nedir?
Nüfusun yaşa, cinsiyete, eğitim durumuna, sınıfsal konumuna göre oransal dağılımına nüfus bileşimi denir. Nüfus bileşimi toplumsal yaşamın anlaşılmasında önemli bir veri olarak değerlendirilir.

Nitelik Nedir?
Olayların özünü, durumunu ve farkını belirleyen özelliklerin tamamı.

Olgu Nedir?
Gözlemlenebilir veya ölçülebilir şeylerin genel ifadesi. Örneğin yağmur bir olgudur.