Güdülenme nedir? Ne Demektir?

0

Güdülenme Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Güdülenme, Herhangi bir şekilde eylemde bulunma eğilimi.

Güdülenme Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Güdülenme, 1. Güdülerin organizmayı uyarıp faaliyete geçirerek organizmanın davranışlarını belirli bir amaca doru yöneltmesiyle organizmanın davranışta bulunma süreci.

2. Bireyin, işinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen içten veya dıştan gelen dürtülerle harekete geçmesi, motivasyon.

Güdülenme Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Güdülenme, Hayvan ya da insanda organizmayı belirli bir amaca yönelik davranışa iten sürecin tümüne güdülenme denir.

BENZER TERIMLER

Görenek Nedir?
Toplum davranışını düzenleyen, fakat uyulması için herhangi güçlü bir yaptırımı bulunmayan kurallar bütünü.

Göreli Nedir?
Bir başka şeye bağlı olan, durumdan duruma değişen; ancak belli koşullar içinde geçerli olan.

Halk Nedir?
Bir ülkede yaşayan, o ülkeyi bilen, geleceğini o ülkeye bağlamış, o ülkeyi vatan bilen insan topluluğudur.

Haz Nedir?
Duygusal olarak herhangi bir nesneden hoşlanmak.

Görgü kuralları Nedir?
İnsanların birbirleri ile olan ilişkilerinde saygıyı, sevgiyi ve hoşgörüyü esas alan kurallardır.

Görenek Nedir?
En sade tanımıyla bir şeyi görüle geldiği gibi yapma alışkanlığı olan görenek, öteki sosyal alışkanlık gibi gerekli ve uygun görülenleri kapsar. Ama bunların mutlaka yerine getirilmesini istemez. Göreneğin örfe, âdet, geleneğe bakarak yaptırım gücü daha zayıftır. Misafire kahve ikram etme, sağ elle yemek yeme gibi.

Share.

Leave A Reply