Eudaimonia nedir? Ne Demektir?

0

Eudaimonia Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Eudaimonia, Yaşamanın anlamını mutlulukta bulan farklı öğretilere verilen ortak ad.

BENZER TERIMLER

Fayda Ahlakı (Utilitarizm) Nedir?
Ahlaksal eylemin amacı faydadır. Her eylem bireye sağladığı fayda ölçüsünde değerlidir. Bize fayda sağlayan durumlar değişirse ahlak sistemimiz de değişecektir. Bir eylem, bir insana fayda sağlıyorsa iyi, sağlamıyorsa kötüdür. Herkese fayda sağlayan durumlar farklı olacağına göre herkesin ahlak yasası da farklı olacaktır. Dolayısıyla evrensel bir yasa yoktur.

Etik Nedir?
Ahlak felsefesi. Ahlaki olanın özünü ve temellerini araştıran felsefe dalı.

Etik (Ahlak Felsefesi) Nedir?
İnsanın yapıp etmelerini özel bir problem alanı olarak ele alır. Ahlaksallığın ne olduğu üzerinde durur, özünü ve temellerini araştırır, insanın eylemlerinde özgür olup olmadığını sorgular. Ahlaksal eylem ile ahlaka karşı eylemin ayrımı için ölçütler koyar. İyi, mutluluk, erdem gibi kavramları inceler.

Fayda Nedir?
Mal ve hizmetin değerini kullanana sağladığı fayda belirleyebilir. Örneğin, araba, ev insanların yaşamlarını kolaylaştırdığı için değerlidir.

Evrim Nedir?
Canlı türlerinin uzun zaman içinde değişip geliştiğini açıklayan teori.

Erdem Nedir?
1- Ahlak felsefesinin övdüğü ve ön plana çıkardığı iyilik, dürüstlük, doğruluk, alçakgönüllülük, adalet gibi ahlaki değerler. (Ahlak felsefesinin kurucusu Sokrates, erdemin bir bilgi işi olduğunu, insanın erdeme eğitim yoluyla elde edeceği bilgilerle ulaşabileceğini savunmuştur. Aristotelese göre ise erdem, her türlü aşırılıkların ortasındadır. Erdemli kişi her zaman doğru olan orta bir yolu bulabilendir.)

2- İyiyi yapmaya yönelmedir. Ahlaki bakımdan sürekli iyi olma eğilimidir.

3- İradenin ahlak açısından iyi olana yönelmesi.

4- İnsanın ahlaki yetkinliği, fazilet.

Etnik Nedir?
Kavimle ilgili, budunsal, kavmî.

Faiz Nedir?
Ödünç verilen paraya karşılık geri ödenen paraya denir.

Share.

Leave A Reply