Dürtü nedir? Ne Demektir?

0

Dürtü Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Dürtü, Açlık, susuzluk gibi fizyolojik kökenli güdüler.

Dürtü Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Dürtü, 1- Fizyolojik olan ve tüm canlılarda görülen güdülenme durumları. Örnekler; açlık ve susuzluk.

2- Organizmadaki eksikliği gidermek için doğan güçtür.

3- Davranışa veya faal çabalamaya iten güç.

BENZER TERIMLER

Dürtü Nedir?
1- Fizyolojik olan ve tüm canlılarda görülen güdülenme durumları. Örnekler; açlık ve susuzluk.

2- Organizmadaki eksikliği gidermek için doğan güçtür.

3- Davranışa veya faal çabalamaya iten güç.

Doğal Gözlem Nedir?
İncelenen olayların kendi doğal ortamında, müdahalede bulunulmaksızın gözlemlenmesidir.

Ebeveyn Nedir?
Anne ve baba.

Döndürme Nedir?
Bir önermenin niteliğini değiştirmeden öznesini yüklem, yüklemini özne yaparak eş değerini bulma işlemi.

Dualizm(İkicilik) Nedir?
1- Temelinde,birbirine indirgenemeyen iki prensibin veya cevherin mevcudiyetine inanç bulunan her sisteme denir.

2- Herhangi bir alanda birbirinden bağımsız, birbirine indirgenemez iki töz (madde ve ruh gibi) kabul etme görüşü.

Ebeveyn Nedir?
Anne ve baba.

Düalizm (ikicilik) Nedir?
Materyalizmle idealizm arasında bir uzlaşma çabasıdır. Descartesa göre varlık madde ve ruh olmak üzere iki cevherden oluşur. Ruhun işlevi düşünmek, maddenin işlevi uzayda yer kaplamaktır. Evrendeki nesne dünyasındaki varlıklar salt madde, Tanrı ise salt ruhtur. İnsanda madde ve ruh bir aradadır.

Share.

Leave A Reply