Deneysel Psikoloji nedir? Ne Demektir?

0

Deneysel Psikoloji Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Deneysel Psikoloji, Deneysel psikoloji bir davranışı etkileyen çevre koşullarını ve uyarıcıları tanımlayıp ölçerek hangi davranışı, nasıl ve ne derecede etkilediğini bulmayı amaçlar. Bunu yaparken hayvanlar üzerinde laboratuar deneyleri yapar, bunları insan davranışları ile karşılaştırır.

BENZER TERIMLER

Dinsel Bilgi Nedir?
Özne (sübje) ile nesne (obje) arasındaki ilişkinin inanç, Tanrı, kutsal kitap ve din çerçevesinde kurulduğu bilgi, dinsel bilgidir.

Dil Nedir?
1- İletişim ve düşünmede kullanılan semboller dizisi.

2- Duygu ve düşünceleri yapay işaretlerle anlatmaya yarayan bir dizgedir (sistemdir).

Diktatör Nedir?
Büyün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse. Zorba.

Dengelenme Nedir?
Organizmadaki, en elverişli yaşama koşullarının kendiliğinden devamını sağlayan doğal düzenleme, homeostatis.

Determinizm (belirlenimcilik) Nedir?
1. Nesne ve olgular arasındaki zorunlu neden-sonuç bağlantısını dile getiren bilimlerin temel aldığı ilke.

2. Evrende bütün olup bitenlerin nedensellik bağlantısı içinde belirlendiğini öne süren görüş. Ahlak alanında, ahlak olaylarının özgür olarak değil, belli etkenlere göre oluştuğunu ileri süren anlayış.

Deneysel Yöntem Nedir?
1- İncelenen olayla ilgili neden sonuç ilişkilerini saptamak üzere araştırmacının uygun laboratuar koşullarında hazırladığı ve incelediği kişi ya da nesneyi yönlendirebildiği yöntem, deneysel yöntemdir. Deneysel yöntem sırasında incelenen insana denek, hayvana kobay adı verilir.

2- Sebep (bağımsız değişken) ile sonuç (bağımlı değişken) arasındaki ilişkiyi, bağımsız değişkeni değişimleyerek ve mümkün olduğunca fazla sayıda karıştırıcı değişkeni kontrol ederek inceleyen araştırma yöntemi.

Dogmatizm Nedir?
Otoritelerce ileri sürülen düşünce ve prensipleri değişmez kurallar olarak kabul eden görüş şekli.

Deneycilik (empirizm) Nedir?
Bilginin kaynağının yalnızca deney olduğunu öne süren yaklaşım.

Dogma Nedir?
Belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün sorgulanamaz, tartışılamaz gerçek olarak kabul edilmesi.

Share.

Leave A Reply