Biçim (form) nedir? Ne Demektir?

0

Biçim (form) Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Biçim (form), Bir nesnenin dış çizgilerini, aynı zamanda iç yapısını, kuruluşunu, düzenini belirleyen, maddeyi nesne hâline getiren unsur.

BENZER TERIMLER

Bilinemezcilik Nedir?
Gerçek ve mutlak varlığın, kendinde nesnelerin (Tanrı gibi) bilinemeyeceği kanı ve öğretisi. (Agnostisizm)

Bilişsel Süreç Nedir?
Organizmanın bir nesne ya da olayın varlığına ilişkin bilgi edinme ya da bilinçli hâle gelme süreci.

Betimlemek Nedir?
Ayrıntılarıyla gösterme işi.

Bencillik (Egoizm) Nedir?
İnsan eylemlerinin kökeninde “ben sevgisi” vardır. Ahlak ise insanın kendini koruma güdüsünün dışa vurulmasından başka bir şey değildir. Bu görüşü savunan Thomas Hobbesa göre, insanda, hayvanlarda olduğu gibi “kendini sevme” ve “kendini koruma” içgüdüleri vardır. Dolayısı ile insan doğası gereği “bencil” dir. Bencil olan insan her şeyden önce kendi “çıkar” ını düşüneceğinden evrensel bir ahlak yasası yoktur.

Betimlemek Nedir?
Ayrıntılarıyla gösterme işi.

Bilginin kaynağı Nedir?
“İnsan bilgiye hangi araçlarla ulaşır?” sorusuna yanıt arar. Bu soruya verilen yanıtlar farklı felsefi sistemlerin doğmasına yol açar. Bilginin kaynağı akıldır, çünkü duyu organlarının bilgisi zorunlu ve kesin değildir diyen rasyonalizme karşı empirizm, bilginin kaynağı deneydir, doğru ve kesin bilgiye duyu organları aracılığı ile yapılan deney ve gözlem ulaştırır görüşünü savunur. Entüisyonizm (sezicilik) ise bilginin kaynağının sezgi olduğunu ileri sürer.

Bircilik (monizm) Nedir?
Gerçekliğin temeli olarak yalnızca bir ilkeyi, örneğin yalnızca maddeyi ya da ruhu kabul eden dünya görüşü.

Bilinemezcilik Nedir?
Gerçek ve mutlak varlığın, kendinde nesnelerin (Tanrı gibi) bilinemeyeceği kanı ve öğretisi. (Agnostisizm)

Bilinemezcilik Nedir?
1. Bilginin salt ve güvenilir olmadığını ileri süren türlü öğretilere verilen genel ad.

2. Dinsel ve fizikötesi konularda kuşkucu bir düşüncenin belirtilerini taşıyan felsefe görüşü.

Share.

Leave A Reply