Aposteriori nedir? Ne Demektir?

0

Aposteriori Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Aposteriori, Sonsal. Deneyden çıkan ve deneye bağlı olan bilgi. Deneye başvurularak elde edilen, dış dünyadaki yaşantılardan kazanılan.(Kant felsefesinde apriorinin karşıtı olarak kullanılmıştır.)

BENZER TERIMLER

Anoloji Nedir?
İki benzer olay arasında karşılaştırma yaparak sonuca ulaşmaktır. Arjantinde enflasyon oranı yüksek olduğundan toplumsal muhalefet fazladır. Yunanistanda da enflasyon oranı yüksektir. O halde, Yunanistanda da toplumsal muhalefet fazladır.

Antimoral Nedir?
Ahlak karşıtı.

Anomi Nedir?
Toplumda oluşan düzensizlik ve kuralsızlık.

Apaçıklık Nedir?
Açıkça görünen, göze görünen, açıkça kavranan. Bir şeyin, hiçbir kuşkuya yer bırakmazsızın aydınlık bir biçimde görünmesi.

Aristokrat Nedir?
Soylu, seçkin.

Antropoloji (insanbilim) Nedir?
Evrim sürecinde, insanın değişen biyolojik yapısını, bedensel özelliklerini, ırklara ayrılıp ayrılmayacağını, ilkel toplulukları ve bunların kültürlerini inceleyen bir bilimdir.

Anarşizm Nedir?
İnsanların devlet olmaksızın barış içinde ve adil bir düzende yaşayabileceklerini savunan, bu amaçla da her türlü toplumsal ve siyasal kurala karşı çıkan kuramdır. Devletin, bireylerin mutluluğunu engelleyen, çürümüş ve zararlı bir kurum olduğunu savunur.

Anatomi Nedir?
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim.

Share.

Leave A Reply