Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

Akıl nedir? Ne Demektir?

Akıl Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Akıl, Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

Akıl Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Akıl, Düşünme, anlama ve kavrama gücü.

BENZER TERIMLER

A posteriori Nedir?
Deneyimin eseri veya sonucu olan, deneyime dayanan anlamına gelen Latince terim.

Ahlaki Karar Nedir?
Kişinin ahlaki değerleri uygun olarak hür iradesiyle verdiği karardır.

Akıl Nedir?
Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

Açık Önerme Nedir?
1- İçinde bilinmeyen bulunan ve bilinmeyenin alacağı değerlere göre doğru ya da yanlış olan ifade.

2- İçerisinde değişken bulunan ve bu değişkenin alacağı değerle doğruluğu veya yanlışlığı kesinleşen önerme.

3- İçinde en az bir değişken bulunduran ve bu değişkenin aldığı değerlere göre doğru ya da yanlış hüküm bildiren önermelere açık önerme denir.

Değişkenin açık önermeyi doğrulayan değerlerinin kümesine açık önermenin doğruluk kümesi denir.
Denklem ve eşitsizlikler de birer açık önermedir.

Agnostisizm Nedir?
Tanrının var olup – olmadığının bilinemeyeceğini savunan görüş Agnostisizmdir (Bilinemezcilik). Örneğin sofist düşünürlerden Protagoras “Tanrılar üzerine bilgi edinmekte çaresizim; ne var oldukları ne de olmadıkları, ne de ne şekilde oldukları üzerine …” Agnostisizm adını ilk kullanan Thomas Huxleye göre duyularımızla kavrayamadığımız şeyler konusunda kesin bir şey söyleyemeyiz. Tanrı da duyularla kavranamadığı için var olup-olmadığını söyleyemeyiz.