Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü

Müşterek Medhal nedir? Ne Demektir?

Müşterek Medhal Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Emlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Müşterek Medhal, Sosyal tesis, ticari mahal, yüzme havuzu, tenis kortu, ısı merkezi gibi taşınmaz mal veya bağımsız bölümler başka parsel veya bağımsız bölümlerin ortaklaşa kullanılan yeri olarak ayrılabilir. Eski tapu sicil nizamnamesi bu durumu müşterek methal adını vermişti yeni tapu sicil tüzüğü 26. Maddesinde ortaklaşa kullanılan yer tabirini kullanmıştır. Ortaklaşa kullanılacak yerin tapu kütüğünün mülkiyet sütununa şahıs isimleri değil yararlanacak taşınmazların ada ve parsel numaraları yazılır.

BENZER TERIMLER

Nazım Planı Nedir?
Bir kentin haritaları üzerine çizilen ve arazi parçalarının kullanış biçimleri ile başlıca bölge tiplerini belirten, yani kentin gelecekte alacağı biçimi gösteren plan.

Nevi Nedir?
Türü, cinsi, vasfı. Tapu kütüklerinde bulunan nevi hanesine taşınmazın bir vakıfla ilişkisinin olup olmadığı yazılmaktadır.

Müstakil Ve Daimi Hak Nedir?
Başkasına devri ve mirasçılara intikali yasak veya izne tabi olmayan, en az 20 yıl veya daha fazla süre için kurulmuş ve tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya bir gayrimenkul gibi tescil edilmiş üst hakkı, kaynak hakkı gibi irtifak haklarıdır.

Mülahazat Nedir?
Düşünceler. İpotekte ipotekle ilgili ayrıntıların ilave şeklinde yazıldığı “Düşünceler sütununun” Osmanlıca adı.

Müseccel Nedir?
tescilli; yazılmış; kayıtlı; damgalanmış

Müstakil Tapu Nedir?
Tek konut için verilen tapu.

Müseccel Nedir?
Tescilli, tescil edilmiş olan.

Münakale Nedir?
Bir taşınmazla ilgili yeni kayıtla eski kayıt arasında bağlantı kurma. (tedavül)

Müşterek İpotek Nedir?
Birden çok taşınmazın aynı borç için ipotek edilmesidir.

Müştemilat Nedir?
Taşınmazın kullanımını kolaylaştıran ek tesis.