Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü

İştirakin Feshi nedir? Ne Demektir?

İştirakin Feshi Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Emlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak İştirakin Feshi, Miras veya diğer sebeplerle oluşan iştirak halinde mülkiyetin sona erdirilerek, hissedarlık (müşterek mülkiyet) esasına geçilmesi işlemidir.

BENZER TERIMLER

İmar-İhya Nedir?
Orman sayılmayan, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilmeyen arazinin, masraf ve emek sarfı ile tarıma elverişli hale getirilmesidir.

İmar Planı Nedir?
İmar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren üzerine kadastral durumu da işlenmiş plana uygulama imar planı denir.

İpotekli Borç Senedi Nedir?
Şahsi bir alacak için resmi senede dayalı olarak tapu siciline tescil ile kurulan ve kıymetli evrak olarak tedavül kabiliyeti olan gayrimenkul rehin senedidir.

İradi Mirasçılar Nedir?
Kanun tarafından değil de miras bırakanın iradesi ile belirlenmiş mirasçılar. Örneğin Vasiyetname ile belirlenmiş mirasçı.

İpoteğe Teminat İlavesi Nedir?
İpotek kapsamına yeni bir gayrimenkulün resmi senet düzenlenerek ilave edilmesidir.

İşgal Nedir?
Tapu kütüğüne göre sahipsiz mal durumuna geldiği anlaşılan taşınmaz malları edinme yolu.

İktisap Nedir?
Kazanma; kazanım; edinme; bir şeyin mülkiyetini elde etme

İmar-İhya Nedir?
Orman sayılmayan, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilmeyen arazinin, masraf ve emek sarfı ile tarıma elverişli hale getirilmesidir.