Bütünleyici Parça nedir? Ne Demektir?

0

Bütünleyici Parça Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Emlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Bütünleyici Parça, Bir eşyayı tamamlayan ve asıl eşya zarar görmeden ondan ayrılmayan parça.

BENZER TERIMLER

Değişiklik Nedir?
Tapu siciline başlangıçta doğru olarak yazılmış bir kaydın sonradan vuku bulan olaylar ile anlam ve önemini yitirmiş veya kapsamında farklılık olması halinde malik veya hak sahibinin talebi ile sicildeki kaydın gerçeği yansıtır hale getirilmesidir. Değişiklik, düzeltmeden (tashihten) farklıdır. Değişiklik işlemine en güzel örnek cins değişikliğidir.

Derece Nedir?
İpoteklerin tescil edildiği sıralama. İpoteklerin bir birine üstünlüğü tarih ve yevmiye numaralarına göre değil, tapu kütüğünde işgal ettiği derece ve sıraya göre belirlenir. İpoteklerin diğer haklara üstünlüğü ise tarih ve yevmiye numarasına göre belirlenmektedir.

Bila Nedir?
… sız (olumsuzluk eki)

Derece Nedir?
1- Açı ölçme birimi.Bir çemberin 1 / 360 lık yayını gören merkez açının ölçüsü 1 derecedir.

2- Birim çemberin çevre uzunluğunu 360 eş parçaya ayırarak her bir parçayı gören merkez açının ölçüsü.

Cebri Satış Nedir?
Üzerinde haciz veya ipotek kaydı bulunan borçluya ait taşınmaz malın borcu tahsil amacıyla icra müdürlüğü veya alacaklı kamu idaresi kanalıyla satılarak, ihale alıcısı adına tescili işlemidir.

Dönüm Nedir?
Eni ve boyu kırkar arşın olan eski bir yer ölçüsü, yaklaşık 1000 metrekare.

Cebri İcra Nedir?
Yerine getirilmeyen veya ödenmeyen bir borcun icra müdürlüğü aracılığı ile tahsili.

Damga Vergisi Nedir?
488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda belirtilen tapu işlemlerinden tahsil edilen vergidir.

Cebri İcra Nedir?
Kendi istekleriyle borçlarını ödemeyen borçluların, borçlarını Devlet kuvveti ile ödemelerinin sağlanması; ilgili icra dairelerinin, (gereğinde) zor kullanarak, borçluyu borcunu ödemeye zorlamaları. Zorla yerine getirme.

Share.

Leave A Reply