Gizli -özel, kişisel- anahtar nedir? Ne Demektir?

0

Gizli -özel, kişisel- anahtar Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Elektronik Ticaret Terimi Olarak Gizli -özel, kişisel- anahtar, Açık anahtarlı kriptografi kullanan bir kullanıcının, kendisine ait olan iki anahtarından gizli tutulanı.(private key)

BENZER TERIMLER

Doküman Nedir?
Bir verinin üzerine kayıt edildiği, insan ya da makine tarafından okunabilen, (değişmez) veri taşıyıcı.(Document)

Anahtar yönetimi Nedir?
Açık anahtarlı kriptografide her kullanıcıya farklı anahtar çiftleri verilmesi, kullanıcıların açık anahtarlarının herkesin ulaşımına açık olarak saklanması ve kullanıcıların gizli anahtarlarının mutlak gizliliğinin sağlanmasından sorumlu düzen. (key management)

Elektronik veri değişimi-EVD Nedir?
Standart bir formda yazılmış olan bilgilerin bilgisayarlar arasında aktarımı ve otomatik olarak yorumlanıp işlenebilmesi. (electronic data interchange-EDI)

Doküman Nedir?
Kuruluşta yürütülen faaliyetlerin, takip edilen işlerin kaydedildiği yazılı belgeler.

Açık anahtar Nedir?
Açık anahtarlı bir kriptografik yöntem (algoritma) kullanan bir kullanıcının kendisine ait olan iki anahtarından kamuya açık olanı. (public key)

Açık anahtarlı kriptografi Nedir?
Her kullanıcıya, sürekli kullanım için biri açık diğeri gizli iki anahtarın verildiği şifreleme/şifre çözme yöntemlerinin tümü. Asimetrik kriptografi ya da çift anahtarlı kriptografi adını da alır. (public key cryptography)

Bilgi güvenliği Nedir?
Bilginin, i) kime ait olduğu belirlenmiş, ii) bütünlüğü korunarak, ve iii) gizliliği sağlanmış olarak iletimi ve saklanması. (information security)

Share.

Leave A Reply