Elektrik Terimleri Sözlüğü

Nihai Tüketim nedir? Ne Demektir?

Nihai Tüketim Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Elektrik Terimi Olarak Nihai Tüketim, Belirli bir uygulama biçimi için ya da bir uygulama alanında saptanan enerji tüketimidir; tüketiciye verilen gerçek enerji miktarını belirtir.

BENZER TERIMLER

Nükleer Reaktör Nedir?
Fisyon olayının kontrollü olarak gerçekleştirildiği düzenek.

Örgü Şebeke Nedir?
Değişik besleme noktalarına bağlı halka şebekelerden oluşan bir sistemdir. Diğer bir anlatımla, birden çok halka ve besleme noktasından oluşan daha karmaşık bir sistemdir.

Otoprodüktör Nedir?
Otoprodüktör, herhangi biz hizmet veya sanayi iş kolunda faaliyet gösterirken kendi hizmet ya da mamül üretimi için gerekli ısıyı-buharı veya bir başka enerjiyi üretmek zorunda olan ve bu enerjisini kendi iç ihtiyaçlarında kullandıktan sonra atık ısı-buhar vb. enerjisini elektrik enerjisine dönüştürebilecek yapı ile donatılmış tesislerdir.