Elektrik Terimleri Sözlüğü

By-Pass (Baypaslı) Sistem nedir? Ne Demektir?

By-Pass (Baypaslı) Sistem Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Elektrik Terimi Olarak By-Pass (Baypaslı) Sistem, Tek Ana baralı sistemlerde bara ayırıcı ile kesiciyi (Bakım +Arıza, Revizyon durumlarında) şöntleyen ayırıcı ve bağlantılarından oluşan sistem.

BENZER TERIMLER

By-Pass (Baypaslı) Sistem Nedir?
Tek Ana baralı sistemlerde bara ayırıcı ile kesiciyi (Bakım +Arıza, Revizyon durumlarında) şöntleyen ayırıcı ve bağlantılarından oluşan sistem.

Dağıtım Merkezi (Yüksek Gerilim / Alçak Gerilim, Transformatör Merkezi) Nedir?
Yüksek ve alçak gerilim sistemleri / şebekeleri arasında kullanılan transformatör merkezidir.

Dağıtım Maliyeti Nedir?
Orta gerilim ile alçak gerilim kademeleri için dağıtım maliyeti; 1kwlık ilave yüke karşılık gelecek yatırımın o yılki amortisman ve işletme masraflarından oluşan maliyettir.

Dağıtım Merkezi (Yüksek Gerilim / Alçak Gerilim, Transformatör Merkezi) Nedir?
Yüksek ve alçak gerilim sistemleri / şebekeleri arasında kullanılan transformatör merkezidir.

Dağıtım Nedir?
1. Ürünlerin tüketiciye ulaşması için üretildiği yerden malın alınıp satılacağı yere taşınması olayıdır.

2. Bir merkezden çeşitli yerlere gönderme işi.

Devre Uzunluğu Nedir?
Elektrik devresini oluşturan iletkenlerin gerçek uzunluklarının ortalamasıdır. (Devre uzunluğu hesabında, düzey ve dairesel montaj farkları dikkate alınır.)

Dağıtım Maliyeti Nedir?
Orta gerilim ile alçak gerilim kademeleri için dağıtım maliyeti; 1kwlık ilave yüke karşılık gelecek yatırımın o yılki amortisman ve işletme masraflarından oluşan maliyettir.