Ekoloji - Çevre Terimleri Sözlüğü

Yabancı Otlar nedir? Ne Demektir?

Yabancı Otlar Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Ekoloji – Çevre Terimi Olarak Yabancı Otlar, İnsanoğlunun istemediği yerlerde yetişen, zararı yararından fazla olan ve bulunduğu habitata dışarıdan gelerek istilacı olma özelliği gösteren bitki topluluklarıdır.

BENZER TERIMLER

Zerofitler Nedir?
Kurak ortamlarda yaşayan bitkisel canlılardır.

Yenilenebilir Enerji Nedir?
Yenilenebilir enerji, sürekli devam eden doğal süreçlerde var olan enerji akışından elde edilen enerji türüdür. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük özellikleri, karbondioksit emisyonlarını azaltarak, çevrenin korunmasına yardımcı olmaları, yerli kaynaklar oldukları için enerjide dışa bağımlılığın azalmasına ve istihdamın artmasına katkıda bulunmaları ve kamuoyundan yaygın ve güçlü destek almasıdır.

Yabancı Otlar Nedir?
İnsanoğlunun istemediği yerlerde yetişen, zararı yararından fazla olan ve bulunduğu habitata dışarıdan gelerek istilacı olma özelliği gösteren bitki topluluklarıdır.