Ekoloji - Çevre Terimleri Sözlüğü

Süksesyon nedir? Ne Demektir?

Süksesyon Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Biyoloji Terimi Olarak Süksesyon, Bir bölgede yaşayan çeşitli türlerin belirli bir zaman içinde birbirlerini izleyerek ortaya çıkmaları; ekolojik süksesyon.

Süksesyon Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Fen Bilimleri Terimi Olarak Süksesyon, Bir bölgede yaşayan çeşitli türlerin belirli bir zaman içinde birbirlerini izleyerek ortaya çıkmaları; ekolojik süksesyon.

Süksesyon Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Ekoloji – Çevre Terimi Olarak Süksesyon, Mevcut ekosistemin bozulup ortadan kalkması ile yerine yeni bir ekosistemin oluşumunun olması olayına süksesyon (yerine geçme) denir.

BENZER TERIMLER

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir?
Doğal kaynakları tüketmeden bizden sonra gelecek nesillerin de varlığını sürdürmesine olanak tanıyacak şekilde bugünün toplum düzeni, yaşam standartları ve iş modellerinin tanımlanmasıdır. Doğal kaynakların etken kullanımından iklim değişikliğine, temiz suya erişimden yoksulluğun ve açlığın önlenmesine kadar tüm küresel problemlerin ele alınmasını ifade etmektedir.

Tarım Nedir?
Bitki yetiştirme ve hayvan yetiştirme, bitkisel ve hayvansal ürünleri elde etme, bitkisel ve hayvansal ürünlerin nitelik ve niceliklerini iyileştirme, pazara hazırlama, saklama ile değerlendirme bilim ve sanatıdır.

Tarım Nedir?
Bitki yetiştirme ve hayvan yetiştirme, bitkisel ve hayvansal ürünleri elde etme, bitkisel ve hayvansal ürünlerin nitelik ve niceliklerini iyileştirme, pazara hazırlama, saklama ile değerlendirme bilim ve sanatıdır.

Taban Suyu Nedir?
Serbest bir su tablasında bulunan yeraltı suyu.