Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü

Radyo İle Eğitim nedir? Ne Demektir?

Radyo İle Eğitim Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Radyo İle Eğitim, 1. Okul içi ya da okul dışı eğitimi tamamlamak, zenginleştirmek gibi düşüncelerle radyo yayınlarından amaçlı ve planlı biçimde yararlanma.

2. Öğrenciler için hazırlanan özel radyo programlarıyla yapılan eğitim.

BENZER TERIMLER

Proje Nedir?
Tasar, tasarı, tasarlanmış şey. Bir yapının gerçekleştirilebilmesi için gerekli plan, kesit ve görünüş gibi çizimlerin tümü.

Proje Nedir?
Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yaptıkları çalışmalar.

Pedagojik Nedir?
1. Eğitim bilimsel

2. Eğitimsel

Pedagog Nedir?
Eğitim bilimci.

Proje Nedir?
Tasar, tasarı, tasarlanmış şey. Bir yapının gerçekleştirilebilmesi için gerekli plan, kesit ve görünüş gibi çizimlerin tümü.