Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü

Bilim Felsefesi nedir? Ne Demektir?

Bilim Felsefesi Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Bilim Felsefesi, Bütün bilimler için geçerli yöntemleri araştıran; bu yöntemlerden yararlanarak elde edilen temel kavramları, bu kavramların ışığı altında varlığın genel özelliklerini, yeni bilgi ve görüşler karşısında eski değerlerin durumunu inceleyip eleştiren ve bilimleri ortak bir temele dayamaya çalışan felsefe alanı.

BENZER TERIMLER

Biçimcilik Nedir?
Bilginin özü ve içeriği yerine biçimine önem veren, bilimlerde, özellikle matematikte, doğruların saymaca ilişkiler üzerine kurulduğunu, birtakım simgelerin tanımlarına dayandığını ve bu doğruların bütünüyle biçimsel olduğunu ileri süren soyutlayıcı bir düşünce yolu.

Bilinç Nedir?
1. Duyum, heyecan, düşünme ya da başka bir ruh etkinliğiyle nitelenen durum,

2. Benin kendi etkinlik ve duygulanmalarını sezebilmesi.

3. Geniş anlamda zihin.

4. Bir topluluktaki ruhsal etkinliğin ya da ruhsal durumların tümü.

Benlik Kavramı Nedir?
bireyin kendisini algılayış biçimi.

Beslenme Bozukluğu Nedir?
Çocukların ve gençlerin olağan büyümelerine, toplumsal ve akademik gelişmelerine engel olan ve beslenme ya da sindirim yetersizliği sonucu ortaya çıkan durum.

Bilim Felsefesi Nedir?
Bütün bilimler için geçerli yöntemleri araştıran; bu yöntemlerden yararlanarak elde edilen temel kavramları, bu kavramların ışığı altında varlığın genel özelliklerini, yeni bilgi ve görüşler karşısında eski değerlerin durumunu inceleyip eleştiren ve bilimleri ortak bir temele dayamaya çalışan felsefe alanı.

Bilimsel Kuşku Nedir?
Bir konuyu bilimsel yöntemlerle gözler ve incelerken, kesin bilgi elde edinceye dek yargıda bulunmaktan kaçınma.

Bilinç Nedir?
1- Belirli bir zaman sınırı içinde insanın kendisinden ve çevresinden haberdar olması haline bilinç denir. Bilinç olmadan algılama dikkat, düşünme, hatırlama vb. zihinsel işlevlerden söz edilemez.

2- Bilinç: İnsanda farkındalığın, duygunun, algının ve bilginin merkezi olarak kabul edilen yeti. Yaşadıklarının farkında olma yetisi.