Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü

Bellek Karışıklığı nedir? Ne Demektir?

Bellek Karışıklığı Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Bellek Karışıklığı, Sözcük ve cümlelerin doğru anlamını anımsayamamak ya da ilk kez görülen bir şeyi daha önce görmüş olmak yanılsamasına kapılmak biçiminde beliren hastalık.

BENZER TERIMLER

Belletmece Nedir?
Yapma bir düzen içinde birtakım çağrışımlar ile belleği güçlendirme yolu.

Beden Eğitimi Nedir?
1. Cimnastik, oyun ve spor gibi eğitici bütün beden alıştırmalarını kapsayan genel kavram.

2. Öğrencilerin bedensel gelişimi için zorunlu devinim gereksinmelerini karşılamak, topluluk oyunları ve başka etkinliklerle kişilik ve önderlik yeteneklerini arttırmak, dengeli bir ruh ve beden gücü elde etmelerine olanak sağlamak amacıyla her dereceli okul programında yer alan ders.

Beden Nedir?
Canlı varlıkların maddi bölümü, vücut.

Belleme Nedir?
1. Binek hayvanını soğuktan korumak için beline sarılan veya eyerin altına konulan keçe, meşinlenmiş keçe.

2. Eyerin üstüne konulan yastık.

Beceri Nedir?
1. Bir kimsenin bedensel ya da düşünsel bir çaba göstererek bir işi kolaylık ve ustalıkla yapabilmesi.

2. Ustalık, uzluk, el uzluğu.

3. El, parmak ve göz ortak güdümü (koordinasyon) bakımından yeterlik.

4. Bir bilgiyi kullanabilmektir (skill)

5. Psiko-motor davranışların doğru, birbiriyle koordineli, hızlı ve otomatik olarak yapılmış şekli.

Bellek Bozukluğu Nedir?
Anımsama yetisinin azalması, bellek karışıklığı, bellek yitimi gibi belirtileri olan ve sinir bozukluğu, ateşli bir hastalık ya da bir kaza sonucu ortaya çıkan olağandışı durum.

Ben-Merkezcilik Nedir?
Kendi görüşünün olabilecek tek görüş olduğuna inanma.